Oblikovanje prostorov

Profesionalno oblikovanje prostorov za prijetno in udobno bivanje

NaÄÂrtujete nakup nove kuhinje? Ali želite morda osvežiti podobo vaÅ¡e dnevne sobe ali spalnice? Opremljanje bivalnih prostorov je vznemirljiva naloga, pri kateri do izraza prideta vaÅ¡a domiÅ¡ljija in osebni stil, je pa tudi zahteven projekt, poln izzivov, saj je potrebno pri tem upoÅ¡tevati veliko razliÄÂnih dejavnikov – od tega, kakÅ¡en stil želite, je odvisna izbira barv, materialov in celotnega dizajna, seveda pa ne smete pozabiti na praktiÄÂnost razporeditve, ÄÂim lažje vzdrževanje, na detajle, ki bodo vaÅ¡emu stanovanju dodali oseben peÄÂat, in nasploh na vaÅ¡ prevladujoÄÂi naÄÂin življenja, ki opredeljuje opremo celotnega stanovanja. Za takÅ¡ne primere imate na voljo kvalitetno oblikovanje. VeÄ o njem pa v nadaljevanju.

oblikovanje

Kako se lotiti opremljanja stanovanja?

Veliko ljudi se opremljanja loteva samostojno, a ÄÂe želite do popolnosti izkoristiti prostor in vse možnosti, ki so vam v njem na voljo, se pri opremljanju obrnite na strokovnjaka ali arhitekta v salonu pohiÅ¡tva. Ta vam bo svetoval pri izbiri notranje opreme in pomagal, da se boste v novo opremljenem prostoru resniÄÂno poÄÂutili kot doma. V veliko pomoÄ vam je lahko tudi 3D oblikovanje prostora, ki ga naÄÂrtujete opremiti, saj boste tako dobili dejansko predstavo, kakÅ¡na bo konÄÂna podoba opremljenega prostora. Preden se podate v pohiÅ¡tveni salon, pa doma ne izpustite naslednjih korakov:

  • VpraÅ¡ajte se, zakaj želite spremeniti opremo svojega doma – morda je ta zastarela, je razlog poveÄÂanje družine, prodaja stanovanja, ali pa ste se na novo vselili in vas ÄÂaka prvo opremljanje vaÅ¡ih novih bivalnih prostorov? Glede na poglavitni razlog prilagodite svoje želje in si jih zapiÅ¡ite.
  • Naredite osnutek naÄÂrta prenove – katere prostore želite na novo opremiti, koliko finanÄÂnih sredstev boste namenili za to in kako se boste celotnega projekta lotili. V naÅ¡em salonu vam ponujamo celostno svetovanje in vam omogoÄÂamo tudi oblikovanje prostorov z raÄÂunalniÅ¡kimi programi, da bo odloÄÂitev o opremi Å¡e lažja.
  • Razmislite o prevladujoÄÂem stilu vaÅ¡e nove opreme – preglejte revije o urejanju in opremljanju notranjih prostorov ter izrežite ali shranite fotografije z idejami, ki so vam najbolj padle v oko in bi lahko pomenile odskoÄÂno desko tudi pri vaÅ¡i opremi doma. Ideje predstavite svetovalcu v salonu pohiÅ¡tva in skupaj boste naÅ¡li najboljÅ¡o reÅ¡itev do udobnega bivanja.

3D oblikovanje je kljuÄ do popolno opremljenih bivalnih prostorov

Opremljanje stanovanja je danes podprto s sodobno tehnologijo, zato lahko že pred nakupom pohiÅ¡tva natanÄÂno veste, kako bo izgledal opremljen prostor. To omogoÄÂajo posebni raÄÂunalniÅ¡ki programi za izris in oblikovanje prostora s pohiÅ¡tvom, pri ÄÂemer se uporabijo dejanske mere, na grafiÄÂnem prikazu pa je pohiÅ¡tvo pravih velikosti in morebitni drugi dodatki, barve sten, materiali, napeljave ter okna in vrata. V naÅ¡em salonu boste deležni celostne obravnave in individualnega pristopa – v sodelovanju s stranko namreÄ svetujemo pri naÄÂrtovanju tlorisne razporeditve, da bo izkoristek prostora kar najveÄÂji. Nudimo raÄÂunalniÅ¡ko oblikovanje prostorov za lažjo vizualizacijo in na podlagi tega pomagamo izbrati ustrezno pohiÅ¡tvo. Svetujemo pri izboru materialov in barv, pri ÄÂemer upoÅ¡tevamo tako želje strank kot najnovejÅ¡e trende in smernice na podroÄÂju opremljanja interierja. Spodaj navajamo le nekaj od mnogih razlogov, zakaj je predhodno oblikovanje prostorov nepogreÅ¡ljivo pri naÄÂrtovanju opreme stanovanja:

  • omogoÄÂa vpogled v razliÄÂne možnosti postavitve pohiÅ¡tva, kombiniranja barv, materialov in svetlobe, saj je enostavno menjavati komponente v prostoru v primerjavi z realnostjo;
  • 3D vizualizacija natanÄÂno oživi sam projekt, prav tako je v tej zaÄÂetni toÄÂki Å¡e mogoÄÂe spreminjati vse bistvene elemente prostora;
  • s predhodnim izrisom prostora je tudi sam proces nakupa pohiÅ¡tva veliko manj stresen, toliko veÄÂje pa je konÄÂno zadovoljstvo, za kar poskrbimo v naÅ¡em prodajnem salonu.

Prednosti, ki jih prinaša 3D oblikovanje prostorov

Za prostor, ki bo funkcionalno izkoriÅ¡ÄÂen in estetsko opremljen, potrebujete veliko mero kreativnosti, prostorske predstave ter smisla za estetiko pri kombiniranju razliÄÂnih kosov pohiÅ¡tva, materialov in barv. S predhodnim raÄÂunalniÅ¡kim oblikovanjem prostora in razporeditve pohiÅ¡tva v njem bo opremljanje veliko lažje, saj ima predhodna vizualizacija Å¡tevilne prednosti:

  • posameznik se lažje vživi v prostor, ki Å¡e ni opremljen in si tako lažje predstavlja vse prednosti in morebitne pomanjkljivosti, ki jih prostor nudi
  • tako se izognete morebitnim napakam in neskladnostim glede funkcionalnosti opreme, barvne usklajenosti ali estetske dovrÅ¡enosti v prostoru, imate pa tudi natanÄÂnejÅ¡o predstavo o konÄÂni velikosti in podobi že opremljenega prostora.
  • 3D oblikovanje izboljÅ¡a komunikacijo med vami kot naroÄÂnikom in arhitektom oz. svetovalcem v salonu pohiÅ¡tva, kar pripomore tudi k skrajÅ¡anju in poenostavitvi procesa opremljanja oz. prenove enega ali veÄ prostorov.

S pomoÄÂjo vizualizacije ne boste videli le tega, kako bo izgledal prenovljen prostor ali celoten dom, temveÄ vam bom raÄÂunalniÅ¡ko oblikovanje priÄÂaralo tudi atmosfero celotnega doma. Velikokrat namreÄ za veÄÂjo spremembo zadostujejo že manjÅ¡i detajli, nakup posameznega kosa pohiÅ¡tva ali prerazporeditev obstojeÄÂih pohiÅ¡tvenih elementov. Zato je pomembno, da se pred zaÄÂetkom projekta najavite v naÅ¡em prodajnem salonu, kjer vam bodo prisluhnili usposobljeni strokovnjaki ter pripravili idejne predloge za opremo na podlagi vaÅ¡ih želja in jih tudi izrisali s profesionalnimi raÄÂunalniÅ¡kimi programi. Tako bo opremljanje stanovanja za vas prava pustolovÅ¡ÄÂina, ki se je boste Å¡e dolgo spominjali, ko boste z bližnjimi uživali v novo opremljenih prostorih.

NASLOV

Kajakaška cesta 40
Ljubljana SI-1000
Slovenija

KONTAKT

T — 01 51 61 663
E — info@planetplus.si

URNIK

pon: 8-16ih
tor - sre - čet: 8-18ih
pet: 8-14ih

PLANETPLUS

Planet Plus, storitve in trgovina d.o.o.

Copyright © Planetplus 2016. All Rights Reserved | Monogram